Danh sách các Điểm thi

 • 1. THPT Vũng Tàu
 • 2. THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 3. THPT Ngô Quyền
 • 4. THPT Trần Nguyên Hãn
 • 5. THPT Phú Mỹ
 • 6. THPT Nguyễn Huệ
 • 7. THPT Nguyễn Khuyến
 • 8. THPT Châu Thành
 • 9. THPT Bà Rịa
 • 10. THPT Nguyễn Du
 • 11. THPT Nguyễn Trãi
 • 12. THPT Trần Phú
 • 13. THPT Xuyên Mộc
 • 14. THPT Phước Bửu
 • 15. THPT Hoà Bình
 • 16. THPT Trần Văn Quan
 • 17. THPT Minh Đạm
 • 18. THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ)
 • 19. THPT Dương Bạch Mai
 • 20. THPT Trần Hưng Đạo
 • 21. THPT Hắc Dịch
 • 22. THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
 

Các bước báo cáo nhanh

BÁO CÁO NHANH – SÁNG 08/07/2021

- Lý,  Sử:       Báo trước 8g20 phút;

- Hóa, Địa:    Báo trước 9g20 phút;

- Sinh, GDCD: Báo trước 10g20 phút;

1. Báo cáo vắng, thi phòng thi riêng cho từng thí sinh

- Chọn môn thi, chọn phòng thi để báo cáo vắng từng thí sinh; (ghi rõ lý do); nếu vắng thi vì Covid thì chọn vào ô Vắng thi vì Covid;

- Nếu thí sinh thi riêng thì chọn mục Thi phòng riêng;

2. Báo cáo tổng hợp

(Nếu có trường hợp đặc biệt chưa xử lý kịp, vẫn báo cáo đúng thời gian, cuối buổi thi cập nhật lại thông tin sau)

Ban chỉ đạo thi


BÁO CÁO NHANH – MÔN TOÁN

1. Báo cáo vắng, thi phòng thi riêng cho từng thí sinh

- Chọn môn thi, chọn phòng thi để báo cáo vắng từng thí sinh; (ghi rõ lý do); nếu vắng thi vì Covid thì chọn vào ô Vắng thi vì Covid;

- Nếu thí sinh thi riêng thì chọn mục Thi phòng riêng;

2. Báo cáo tổng hợp

Hoàn thành báo cáo nhanh trước 15 giờ 30 phút chiều 07/07/2021.

(Nếu có trường hợp đặc biệt chưa xử lý kịp, vẫn báo cáo đúng thời gian, cuối buổi thi cập nhật lại thông tin sau)

Ban chỉ đạo thi


BÁO CÁO NHANH – MÔN VĂN

1. Báo cáo vắng, thi phòng thi riêng cho từng thí sinh

- Chọn môn thi, chọn phòng thi để báo cáo vắng từng thí sinh; (ghi rõ lý do); nếu vắng thi vì Covid thì chọn vào ô Vắng thi vì Covid;

- Nếu thí sinh thi riêng thì chọn mục Thi phòng riêng;

2. Báo cáo tổng hợp

Hoàn thành báo cáo nhanh trước 9 giờ 00 phút sáng 07/07/2021.

(Nếu có trường hợp đặc biệt chưa xử lý kịp, vẫn báo cáo đúng thời gian, cuối buổi thi cập nhật lại thông tin sau)

Ban chỉ đạo thi


BÁO CÁO NHANH LÀM THỦ TỤC

1. Đăng nhập tài khoản báo cáo nhanh (baocaonhanh.bariavungtau.edu.vn);

2. Chọn mục Báo cáo -> Báo cáo làm thủ tục;

Hoàn thành trước 15 giờ 40 phút ngày 07/06/2021 (chiều thứ 3).

Ban chỉ đạo thi


 

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH COVID-19

1. Đăng nhập tài khoản báo cáo nhanh (baocaonhanh.bariavungtau.edu.vn);

2. Chọn mục Các văn bản, tài liệu để lấy file mẫu, điền thông tin báo cáo;

3. Gửi file báo cáo về trực ban chỉ đạo thi: Chọn mục Báo cáo -> Báo cáo khác

Thời gian: trước 10 giờ 00 phút hàng ngày.

Ban chỉ đạo thi


 

 

Thực hiện báo cáo nhanh gồm 2 bước

1. Báo cáo vắng: 

- Chọn vào Môn thi, chọn phòng thi -> Cập nhật vắng đối với thí sinh vắng

2. Báo cáo tổng hợp: 

- Chọn Báo cáo -> Báo cáo tổng hợp

Chú ý: Chỉ hoàn tất báo cáo nhanh sau khi đã thực hiện đủ 2 bước trên

 

Báo cáo tổng hợp: Chọn báo cáo -> Báo cáo tổng hợp -> Chọn nút thêm báo cáo

Các điểm thi thực hiện việc báo cáo nhanh trong 2/3 thời gian đầu mỗi môn thi, theo bước 1 và 2 như sau:

Bước 1: Báo cáo vắng (Chọn môn thi -> cập nhật thí sinh vắng -> chọn lý do vắng -> Đồng ý

Bước 2: Báo cáo tổng hợp: Báo cáo -> Báo cáo tổng hợp -> Thêm báo cáo ... -> Lưu

+ Thực hiện chức năng báo cáo tổng hợp sau khi đã hoàn tất bước 1

+ Nếu sau khi đã thực hiện xong Báo cáo tổng hợp mà có điều chỉnh báo cáo vắng ở bước 1 thì cập nhật lại Báo cáo tổng hợp: Báo cáo -> Báo cáo tổng hợp -> Cập nhật ->  Lưu

tải tập tin hướng dẫn tại đây

THI KỲ THI THPT QUỐC GIA


TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP BÁO CÁO NHANH CÁC ĐIỂM THI

Chú ý: Mật khẩu mặc định: Sgd@123456, Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu

Stt Điểm thi Tên đăng nhập Điện thoại
1 THPT Vũng Tàu thpt_vungtau 02543.838.320
2 THPT Đinh Tiên Hoàng thpt_dinhtienhoang 0254.3838320
3 THPT Ngô Quyền thpt_ngoquyen 02543982323
4 THPT Trần Nguyên Hãn thpt_trannguyenhan 02543527844
5 THPT Phú Mỹ thpt_phumy 0254.3893968
6 THPT Nguyễn Huệ thpt_nguyenhue 02543848514
7 THPT Nguyễn Khuyến thpt_nguyenkhuyen 02543591779
8 THPT Châu Thành thpt_chauthanh 02543825126
9 THPT Bà Rịa thpt_baria 0643.893.968
10 THPT Nguyễn Du thpt_nguyendu 02543941046
11 THPT Nguyễn Trãi thpt_nguyentrai 02543881050
12 THPT Trần Phú thpt_tranphu 02543961334
13 THPT Xuyên Mộc thpt_xuyenmoc 02543874151 Chưa đổi mật khẩu
14 THPT Phước Bửu thpt_phuocbuu 02543771290
15 THPT Hoà Bình thpt_hoabinh 0254.652.630
16 THPT Trần Văn Quan thpt_tranvanquan 02543771290
17 THPT Minh Đạm thpt_minhdam 02543.874151
18 THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ) thpt_vothisau_datdo 0643.793.379
19 THPT Dương Bạch Mai thpt_duongbachmai 02543830469
20 THPT Trần Hưng Đạo thpt_tranhungdao 02543941046
21 THPT Hắc Dịch thpt_hacdich 02543676616
22 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo thpt_vothisau_condao 02543586853