Danh sách các Điểm thi

 • 1. THPT Vũng Tàu
 • 2. THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 3. THPT Ngô Quyền
 • 4. THPT Trần Nguyên Hãn
 • 5. THPT Phú Mỹ
 • 6. THPT Nguyễn Huệ
 • 7. THPT Nguyễn Khuyến
 • 8. THPT Châu Thành
 • 9. THPT Bà Rịa
 • 10. THPT Nguyễn Du
 • 11. THPT Nguyễn Trãi
 • 12. THPT Trần Phú
 • 13. THPT Xuyên Mộc
 • 14. THPT Phước Bửu
 • 15. THPT Hoà Bình
 • 16. THPT Trần Văn Quan
 • 17. THPT Minh Đạm
 • 18. THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ)
 • 19. THPT Dương Bạch Mai
 • 20. THPT Trần Hưng Đạo
 • 21. THPT Hắc Dịch
 • 22. THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
 

THI KỲ THI THPT QUỐC GIA


TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP BÁO CÁO NHANH CÁC ĐIỂM THI

Chú ý: Mật khẩu mặc định: Sgd@123456, Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu

Stt Điểm thi Tên đăng nhập Điện thoại
1 THPT Vũng Tàu thpt_vungtau 02543.838.320
2 THPT Đinh Tiên Hoàng thpt_dinhtienhoang 0254.3838320
3 THPT Ngô Quyền thpt_ngoquyen 02543982323
4 THPT Trần Nguyên Hãn thpt_trannguyenhan 02543527844
5 THPT Phú Mỹ thpt_phumy 0254.3893968
6 THPT Nguyễn Huệ thpt_nguyenhue 02543848514
7 THPT Nguyễn Khuyến thpt_nguyenkhuyen 02543591779
8 THPT Châu Thành thpt_chauthanh 02543825126
9 THPT Bà Rịa thpt_baria 0643.893.968
10 THPT Nguyễn Du thpt_nguyendu 02543941046
11 THPT Nguyễn Trãi thpt_nguyentrai 02543881050
12 THPT Trần Phú thpt_tranphu 02543961334
13 THPT Xuyên Mộc thpt_xuyenmoc 02543874151 Chưa đổi mật khẩu
14 THPT Phước Bửu thpt_phuocbuu 02543771290
15 THPT Hoà Bình thpt_hoabinh 0254.652.630
16 THPT Trần Văn Quan thpt_tranvanquan 02543771290
17 THPT Minh Đạm thpt_minhdam 02543.874151
18 THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ) thpt_vothisau_datdo 0643.793.379
19 THPT Dương Bạch Mai thpt_duongbachmai 02543830469
20 THPT Trần Hưng Đạo thpt_tranhungdao 02543941046
21 THPT Hắc Dịch thpt_hacdich 02543676616
22 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo thpt_vothisau_condao 02543586853