Danh sách các Điểm thi

 • 1. THPT Trần Nguyên Hãn
 • 2. THPT Vũng Tàu
 • 3. THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 4. THPT Nguyễn Khuyến
 • 5. THPT Nguyễn Huệ
 • 6. THPT Châu Thành
 • 7. THPT Bà Rịa
 • 8. THPT Trần Văn Quan
 • 9. THPT Minh Đạm
 • 10. THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 11. THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ)
 • 12. THPT Dương Bạch Mai
 • 13. THPT Phú Mỹ
 • 14. THPT Hắc Dịch
 • 15. THPT Trần Hưng Đạo
 • 16. THPT Ngô Quyền
 • 17. THPT Nguyễn Du
 • 18. THPT Trần Phú
 • 19. THPT Xuyên Mộc
 • 20. THPT Phước Bửu
 • 21. THPT Hoà Bình
 • 22. THPT Hoà Hội
 • 23. THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo
 

THI KỲ THI THPT QUỐC GIA


TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP BÁO CÁO NHANH CÁC ĐIỂM THI

Chú ý: Mật khẩu mặc định: Sgd@123456, Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu

Stt Điểm thi Tên đăng nhập Điện thoại
1 THPT Trần Nguyên Hãn thpt_trannguyenhan 02543527844
2 THPT Vũng Tàu thpt_vungtau 02543.3852188
3 THPT Đinh Tiên Hoàng thpt_dinhtienhoang 02543852685
4 THPT Nguyễn Khuyến thpt_nguyenkhuyen 02543591779
5 THPT Nguyễn Huệ thpt_nguyenhue 02543848514
6 THPT Châu Thành thpt_chauthanh 02543825126
7 THPT Bà Rịa thpt_baria 02543739878
8 THPT Trần Văn Quan thpt_tranvanquan 02543862089
9 THPT Minh Đạm thpt_minhdam 02543676616
10 THPT Long Hải - Phước Tỉnh thpt_longhai_phuoctinh 0254.3868952
11 THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ) thpt_vothisau_datdo 0254.3866263
12 THPT Dương Bạch Mai thpt_duongbachmai 02543506381
13 THPT Phú Mỹ thpt_phumy 0254.3893968
14 THPT Hắc Dịch thpt_hacdich 0926066340
15 THPT Trần Hưng Đạo thpt_tranhungdao 02543941046
16 THPT Ngô Quyền thpt_ngoquyen 02543982323
17 THPT Nguyễn Du thpt_nguyendu 02543961334
18 THPT Trần Phú thpt_tranphu 02543 885 059
19 THPT Xuyên Mộc thpt_xuyenmoc 02543874151
20 THPT Phước Bửu thpt_phuocbuu 02543771290
21 THPT Hoà Bình thpt_hoabinh 0254.652.630
22 THPT Hoà Hội thpt_hoahoi 0254.3785315
23 THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo thpt_vothisau_condao 02543586853