Danh sách các Điểm thi

 • 1. THPT Trần Nguyên Hãn
 • 2. THPT Vũng Tàu
 • 3. THPT Đinh Tiên Hoàng
 • 4. THPT Nguyễn Khuyến
 • 5. THPT Nguyễn Huệ
 • 6. THPT Châu Thành
 • 7. THPT Bà Rịa
 • 8. THPT Trần Văn Quan
 • 9. THPT Minh Đạm
 • 10. THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 11. THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ)
 • 12. THPT Dương Bạch Mai
 • 13. THPT Phú Mỹ
 • 14. THPT Hắc Dịch
 • 15. THPT Trần Hưng Đạo
 • 16. THPT Ngô Quyền
 • 17. THPT Nguyễn Du
 • 18. THPT Nguyễn Trãi
 • 19. THPT Xuyên Mộc
 • 20. THPT Phước Bửu
 • 21. THPT Bưng Riềng
 • 22. THPT Hoà Bình
 • 23. THPT Hoà Hội
 • 24. THPT Võ Thị Sáu (CĐ)
 

THI KỲ THI THPT QUỐC GIA


TÀI KHOẢN ĐĂNG NHẬP BÁO CÁO NHANH CÁC ĐIỂM THI

Chú ý: Mật khẩu mặc định: Sgd@123456, Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lần đầu

Stt Điểm thi Tên đăng nhập Điện thoại
1 THPT Trần Nguyên Hãn thpt_trannguyenhan 20543838320
2 THPT Vũng Tàu thpt_vungtau 02543852188
3 THPT Đinh Tiên Hoàng thpt_dinhtienhoang 02543852685
4 THPT Nguyễn Khuyến thpt_nguyenkhuyen 02543591779
5 THPT Nguyễn Huệ thpt_nguyenhue 0643.848.514
6 THPT Châu Thành thpt_chauthanh 0643.827.089
7 THPT Bà Rịa thpt_baria 02543739878
8 THPT Trần Văn Quan thpt_tranvanquan 0643.869.353
9 THPT Minh Đạm thpt_minhdam 02543676616
10 THPT Long Hải - Phước Tỉnh thpt_longhaipt 02543868952
11 THPT Võ Thị Sáu (ĐĐ) thpt_vothisaudd 02543866263
12 THPT Dương Bạch Mai thpt_duongbachmai 02543957008
13 THPT Phú Mỹ thpt_phumy 02543.893 968
14 THPT Hắc Dịch thpt_hacdich 0643.897.726
15 THPT Trần Hưng Đạo thpt_tranhungdao 02543941046
16 THPT Ngô Quyền thpt_ngoquyen 02543982323
17 THPT Nguyễn Du thpt_nguyendu 02543961334
18 THPT Nguyễn Trãi thpt_nguyentrai 02543881050
19 THPT Xuyên Mộc thpt_xuyenmoc 02543.874151
20 THPT Phước Bửu thpt_phuocbuu 0643.771.288
21 THPT Bưng Riềng thpt_bungrieng 0643.793.379
22 THPT Hoà Bình thpt_hoabinh 0643.872.137
23 THPT Hoà Hội thpt_hoahoi 02543.785.315
24 THPT Võ Thị Sáu (CĐ) thpt_vothisaucd 0643.830.668